Logotype UE
Rozwijamy się, gdyż cenimy jakość

KONTAKT

Pezal Product Line Sp. z o.o.
ul. Benzynowa 50
83-021 Przejazdowo
+48 534 505 601
+48 502 081 755
+48 58 305 87 02
PN - PT  8:00 - 16:30

info@pezal.com

PROJEKTY UE

Informacja publiczna o przyznanych dotacjach z Funduszy EuropejskichPEZAL PRODUCT LINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie Firmy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Firmie na skutek epidemii COVID-19.

Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje pilne, bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  85 895,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  85 895,79 zł
Projekty UE

PEZAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Tytuł projektu:
,,Budowa hali produkcyjno-magazynowej w Przejazdowie na działce nr 14/29 obręb: 009 Przejazdowo"

Cel projektu: Przedsięwzięcie ma na celu przygotowanie terenu inwestycyjnego na potrzeby działalności produkcyjnej i magazynowej firmy PEZAL, będącej średnim przedsiębiorcą. W ramach przystosowania terenu do działalności należy w pierwszej kolejności przeprowadzić prace przygotowawcze, następnie prace związane z niwelacją i uzbrojeniem terenu inwestycyjnego. Dzięki temu możliwa będzie budowa hali produkcyjno-magazynowej. Niniejszy projekt obejmuje swoim zakresem prace związane z robotami ziemnymi, wykonaniem stanu surowego, zapewnieniem przyłącza wodnego i sanitarnego, przyłącza gazowego wraz z kotłownią, zbiornika ppoż. oraz pompy hydrantowej, wykonaniem kanalizacji deszczowej, wykonaniem ogrodzenia i wewnętrznej infrastruktury. Działki o nr 14/29 oraz 14/28, na których planowane jest niniejsze przedsięwzięcie obejmują łączną powierzchnię 1,2521 ha w obrębie 009 w Przejazdowie, gmina Pruszcz Gdański.

Efektem projektu będzie wzrost efektywności zarządzenia podmiotami powiązanymi przez spółkę matkę, poprzez scentralizowanie działalności wszystkich 4 spółek grupy PEZAL.

Wartość projektu:  3 915 116,61 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  800 000,00 zł”

WYCEŃ AGREGAT