Logotype UE
Rozwijamy się, gdyż cenimy jakość

KONTAKT

Pezal Product Line Sp. z o.o.
ul. Miałki Szlak 52
80-717 Gdańsk, Poland
tel. +48 58 300 03 67
fax +48 58 305 87 02
PN - PT  8:00 - 16:30

info@pezal.com

PROJEKTY UE

Informacja publiczna o przyznanych dotacjach z Funduszy EuropejskichPEZAL PRODUCT LINE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Tytuł projektu: ,,Dotacja na kapitał obrotowy dla PEZAL PRODUCT LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Cel projektu: Głównym celem realizowanego projektu jest wsparcie Firmy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcie bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły w Firmie na skutek epidemii COVID-19.

Firma oczekuje, iż w wyniku realizacji projektu zaspokoi swoje pilne, bieżące potrzeby oraz utrzyma płynność finansową.

Okres realizacji projektu: 01.07.2020 – 30.09.2020

Wartość projektu:  85 895,79 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  85 895,79 zł

WYCEŃ AGREGAT